Tjäna pengar på din E-bok

Idag har försäljningen på Amazon E-books gått om den vanliga bokförsäljningen. Då inser alla vi som vill tjäna pengar på Internet att det finns en enorm potential här. Säkert har många av er redan köpt en E-bok själva och då även insett hur smidigt det är. Med några snabba tryck så har man boken på datorn, redo för att läsas och ofta till ett betydligt lägre pris än om man vill köpa den i ”fysisk form”.

>Nästa fråga ni alla ställer er är att hur skall jag kunna skriva en egen E-bok? Det är lite typiskt svenskt att tro att man inte kan klara av det. Det smidiga med E-böcker är att de ofta behandlar lite smalare område och sen kanske de kostar lite mindre. Alla har något som de är bra på och sen är det bara att köra. Är du expert på att odla rosor, eller kanske en speciell typ av rosor? Skriv en E-bok om det och gör den så bra du kan. De flesta som köper dessa E-böcker är inte ute efter ett ”mästerverk” utan vill ha en lösning på sitt problem eller råd.

Ett bra tips kan vara att titta på några andra E-böcker innan för att se hur andra lägger upp det men det är absolut inget krav. Hur lång e-boken skall vara är väldigt svårt att svara men så länge den behandlar ett visst område noga eller löser ett problem så känner sig ofta köparen nöjd.

Sälja sin egen E-bok

Det svåra är faktiskt inte att skriva en E-bok och jag har många vänner som har skrivit riktigt bra E-böcker men sen har det slutat där. Hur ska lilla jag kunna nå ut och få min bok såld? Det finns så klar många olika sätt och bara fantasin kan sätta stopp här. Har man redan en blogg eller webbsida i samma niche så är det ganska enkelt att marknadsföra sin egen bok där. Annars kan man även starta en mindre minisajt för just den boken där man skriver lite lockande om den och vilka problem den kommer att lösa om man köper den eller vad man kommer att lära sig.

Andra metoden för att tjäna pengar och sälja sin egen E-bok är att registrera sig på Amazon Kindle Store och på så sätt snabbt nå ut till mängder av människor. Jag har för mig att Amazon tar 30% av det du tjänar där och du får behålla 70% vilket är helt ok. Tyvärr måste jag erkänna att jag inte själv har provat detta med Amazon och därför inte helt kan redogöra för hur det fungerar men jag har pratat med många som tjänar över $2000 i månaden bara på att sälja E-böcker via Amazon Kindle Store. Andra sätt att sälja sin E-bok kan vara genom att annonsera på forum, Google Adwords eller kanske Blocket.

Tänk på att det även kan vara värt att anlita någon som gör ett digital omslag till boken och ger dig lite bilder som kan hjälpa vid marknadsföringen.

Slutord

Precis som allt annat så kräver detta tid och engagemang. Jag är dock säker på att så gott som alla som lyckas surfa hit och läsa hela denna artikel har kapacitet att sätta sig ner och skriva en E-bok om något de gillar eller kan väldigt bra. Sen är det bara försäljningen som kan vara lite knixig men där gäller det att ha viljan och inte ge upp direkt. Har ni skrivit en E-bok och om ni inte lyckas tjäna pengar på den så får ni gärna höra av er så kan jag se om jag kan ge er några råd. Lycka till!

Råvaror riskhantering

Två olika motiv driver råvaruhandlare: spekulation och hedging. De utesluter inte varandra man kan göra båda på samma gång men spekulationer är i första hand vinstdrivande. Hedging (säkring) är mer inriktat mot att skydda vinst eller minimera eventuell förlust, och är en defensiv strategi.

Hedging är huvudsakligen att känna igen ett bistert faktum: näringsidkare kan inte förutsäga priser 100% av tiden. För att vara på säkra sidan i en affär, behöver en investerare inte bara att förutsäga riktningen på priserna. Men också att ha god (eller tursam) timing.

Det räcker inte att gissa rätt hur priserna går upp eller ner. En näringsidkare bör veta när man ska gå in och när man ska gå ut. De kan förbättra sina odds på alla dessa punkter med hjälp av några enkla säkringsstrategier.

Först några elementära begrepp.

Hedging är delvis effektivt eftersom priserna i kontant (spot) marknader och termins (framtids) priser tenderar att gå samman. En spot eller kontantmarknad är en marknad där den fysiska råvaran köps och säljs, till skillnad från terminsmarknaden där kontrakt handlas för framtida leverans av varan.

Men de flyttar inte låsta lägen. Varje skillnad mellan spotpriset och det nuvarande avtalet kallas basis. Basis = kontantpris framtida priset.

Vid varje hedge har investeraren två grundläggande alternativ: gå kort eller gå lång. Många strategier innebär en blandning av de två, då de inte utesluter varandra. Gå lång betyder att köpa för att sälja till högre pris. Gå kort innebär att sälja innan man köper med förväntningar om framtida prisnedgång.

En sidoanmärkning om att gå kort: Hur säljer du något du inte först köpt, och därför inte äger? I själva verket går detta genom att låna varan eller kontrakt från mäklare, sälja, och senare köpa motsvarande för att balansera böckerna.

En hedger som går långt har fördelar av försvagning som grund, eftersom kontantpriset sjunker i förhållande till motsvarande terminskontrakt. Gå kort är fördelaktigt då grunden ökar, dvs. kontantpriset stiger i förhållande till terminskontraktets pris. Observera att en utgångspunkt kan stiga eller sjunka i opposition till prisnivåer. Det är skillnaden som räknas.

Ett exempel kommer att bidra till att klargöra detta.

Antag att en säljare av eldningsolja vill säkra 50 procent av den förväntade aprilproduktionen på 3 miljoner liter.

Säljaren går kort genom att sälja aprileldningsoljans terminskontrakt på $ 1.98/liter den 1 mars. Under den sista veckan i mars har både kontant och terminspriserna sjunkit. Den 1 april, när säljaren levererar eldningsolja till den lokala terminalen, är priset $ 1.85/liter. Säljaren hedgar samtidigt genom att köpa april etanolterminer för $ 1.90.

(Standard eldningsoljeavtal omfattar 42 000 liter. En spekulant skulle behöva köpa 35,71 kontrakt. Men det handlas inte med delkontrakt. Siffrorna är ungefärliga för enkel demonstration.)

Datum Spot Market framtida marknad basis

1 mars $ 1,88 per liter. Sälj april kl $ 1,98 per liter. $ 0,10

1 april $ 1,85 per liter. Köp april kl $ 1,90 per liter. $ 0,05

Hedgeresultat:

Tjäna på terminsmarknaden: $ 0,08 per liter. (Sälj april kl $ 1,98, löp april kl $ 1,90. $ 1,98 $ 1,90 = $ , 08 eller 8 cent)

Nettoomsättning pris: $ 1,93 per liter. ($ 1,85 + $ 0,08)

Totalresultatet Pris april inkomst

50 procent säkrats till: $ 1.93/liter $ 2 895 000

($ 1.93/liter. X 1,50 m liter.)

50 procent osäkrad: $ 1.85/liter $ 2 775 000

($ 1.85/liter. X 1,50 m liter.)

Genomsnittligt april försäljningspris: $ 1.89/liter $ 5 670 000

Vad skulle resultatet blivit utan säkring? Säljaren skulle ha fått $ 5 550 000. ($ 1,85 x 3,0 miljoner liter). Hedging mellan avista- och terminsmarknaden resulterade i en nettoökning av april eldningsoljeinkomst på $ 120,000. Hedging kan skydda näringsidkare från förluster, men det kan också vara lönsamt.

Jag vill betona att detta är bara mina egna reflexioner och den som tar intryck av det jag skriver och handlar efter det gör så på egen risk. Informationen här är inte avsedd att vara rekommendationer för konkreta affärer, utan är bara teoretiska resonemang.