Information

Polen är landet som ligger mellan Tyskland och Ryssland i central Europa. Kringgränsande länder är också Tjeckien och Slovakien. Landet har vid fyra tillfällen delats upp och har historiskt sett haft en kommunistisk prägel. Under andra världen

Vid kustområdet ligger Östersjön där ett slätare landskap infinner sig. I södra delarna finns Karpaterna som gränsar mot Slovakien.

Ekonomisektorn drivs till 27 % på av grossist- och detaljhandel, där även hotell och restaurangtjänsterna ingår. Industrin är näst störst med den andel om 25 %.
Viktiga exportnationer är Tyskland, Storbritannien och Tjeckien. Största importländerna är Tyskland, Ryssland och Kina.